Zatížení ulice Na Skalce průjezdem plně naložených nákladních aut a těžké stavební techniky

Stav požadavku: 
Ověřuje se
Priorita požadavku: 
Normální

Ctěla bych požádat zástupce obce, aby projednali s obcí Jesenice podmínky zatížení ulice Na Skalce průjezdem plně naložených nákladních aut a těžké stavební techniky. Vozovka už teď vykazuje známky počkození, zejména v místech, kde už byla v minulosti opravována. Navíc není uklízeno znečištění ulce zeminou padající z nákladních aut. Obec Jesenice jako investor zadala zavedení kanalizace a zpevnění povrchu v ulici Zvonková v Horních Jirčanech. Veškerý provoz je veden přes ulici na Skalce. Do uvedené oblasti je běžně dopravní značkou zakázán vjezd autům nad 1,5 tuny. Nepochybně byla vdána výjimka, otázkou zůstává, kdo po ukončení stavebních prací zajisí opravy a úklid komunikace. Nelze vyloučit ani škody na okolní zástavbě způsobené otřesy. Rothová

Komentáře

ul. Na Skalce

Dobrý den, tato situace byla řešena již od pátku, kdy obec Jesenice bez vědomí obce Psáry vyznačila objízdnou trasu přes ul. Na Skalce. Níže je uvedeno stanovisko obce Jesenice z tohoto pondělí, s jehož obsahem obec Psáry souhlasí - tzn. ul. Na Skalce bude sloužit jako objízdná trasa pouze pro osobvní dopravu.

Pokud se i včera pohybovala nákladní auta v ul. Na Skace, tak obec Jesenice nedodržela, na čem jsme se dohodli. Pokud se tak ještě stane, prosím, ihned mi informujte.

Sedláková, správa majetku

Dobrý den,

tímto jsem Vás chtěla informovat, že na základě našeho telefonického hovoru, byla zhotoviteli stavebních prací v ulici Zvonková nařízeno, že nesmí  pro objízdnou trasu nákladních vozidel ze stavby používat komunikaci Na Skalce. Tato objízdná trasa bude sloužit pouze pro osobní dopravu  k nemovitostem v ulici Dlouhá. Zhotovitel přislíbil, že stávající dopravní značení objízdné trasy doplní o značku se zákazem vjezdu nákladní dopravě.
V případě, že by jste byla informována, že stavba jezdí v ulici Na Skalce prosím zda by jste byla tak hodná a informovala by jste mě, aby jsme mohly vyřešit okamžitě.

Děkuji   

 

--

Přeji hezký a příjemný den.

Martina Holotínová

 

Obecní úřad Jesenice

Martina Holotínová

Odbor správy majetku a investic

Budějovická 303

25242 Jesenice

Tel.: 241021748

e-mail: martina [dot] holotinovaatoujesenice [dot] cz