Vyčištění kanálu

Stav požadavku: 
Ověřuje se
Priorita požadavku: 
Normální

Dobrý den!
Silné deště prověřily odtok vody z kanálu u sloupu VO č.104 v ulici Do Polí. Během deštivých dnů 17. a 18.8.2015 byly obě kanalizační šachty plné vody. Dnes, 19.8., kdy v podstatě jen mrholí, jsem kanál opět zkontoloval. Záchytný koš je v rámci možností čistý, vedleší šachta také. Šachta pod košem je však naplněna vodou zhruba do výšky 0,5m. Pravděpodobně je ucpáno potrubí mezi šachtou kanálu a hlavní kanalizací. Nebo dno šachty je plné nečistot.
Pro porovnání jsem otevřel nejbližší kanál proti spádu, u něho byla šachta bez vody.
Prosím o důkladné vyčištění.

Děkuji - K. Čeřovský

Komentáře

vpusti Do Polí

Dobrý den, tyto dvě vpusti nejsou napojeny na řad dešťové kanalizace, která je umístěna v ul. Do Polí. Vpustě zde byly dodělávány dávno po tom, co byl tento řad zkolaudován. Slouží jako zadržovací jímka před vsakem do zeleně na pozemku par.č. 1072/2 v kú Psáry.
Sedláková, správa majetku

vpusti Do Polí u sloupu VO č.104

Dobrý den, paní Sedláková!
Nechápu, proč píšete takové nesmysly místo toho, aby někdo ověřil skutečnost.

Kanalizační vpusť vzdálenější od obrubníku byla zhotovena před finálním dokončením vozovky a u obrubníku není proto, že byl dodatečně zrušen chodník a rozšířena vozovka. Při kolaudačním řízení (před kolaudací!) jsme požádali pana Šorma z MÚ Černošice, aby byla kanalizační vpusť přesunuta k obrubníku a plnila svoji funkci, tj. aby zachycovala vodu tekoucí podél obrubníku (díky sklonu vozovky). Vyřešeno to bylo tak, že byla zhotovena další vpusť mezi obrubníkem a stávající vpustí. Propojení obou je trubkou o světlosti cca 150 mm.
V té době byl již zhotoven bombírovaný přechod mezi asfaltovou vozovkou a nezpevněnou cestou kat.č. 1072/2 a finální povrch vozovky.
ŽÁDNÝ VSAK, JAK PÍŠETE, TAM NEBYL ZHOTOVEN!
Dne 20.8. jsem znovu obešel kanalizační vpusti s tyčí, metrem a fotoaparátem.
Kanalizační vpusti mají šachtu hlubokou cca 170cm. U neznečištěné šachty je vidět litinové dno s odtokem do kanalizace (foto č.1).
Šachta kanalizační vpusti u sloupu VO č.104 má také hloubku cca 170cm, na jejím dně je však 35cm splavenin!
Konstrukční řešení obou vpustí (včetně nánosu na dně šachty) je vidět na foto č.2 až 5.
Zmíněné fotografie jsem Vám poslal na Vaši e-mailovou adresu.

Znovu Vás žádám o vyčištění kanalizační vpusti, aby plnila svůj účel!
A hlavně - neřešit problémy od stolu.

Čeřovský

kanal. vpusť

Dobrý den, problém řeším podle projektové dokumentace, která byla obci předána po kolaudaci díla. Ve svém vyjádření jsem neuváděla, že zde byl zhotoven vsak.
Až bude obec objednávat auto na čištění kanalizace, bude k vyčištění objednána i tato vpusť.
Děkujeme za objasnění stavby kanalizace.
Sedláková, správa majetku

kanalizační vpusť

Dobrý den, prosím o informaci, kdy bude vyčištěna kanalizační vpusť u sloupu VO č.104 v ulici Do Polí.

Děkuji - K. Čeřovský

kanalizační vpusť - vyčištění

Dobrý den, znovu připomínám vyčištění kanalizační vpusti u sloupu VO č.104 v ulici Do Polí. Od prvního hlášení již uběhlo několik měsíců a nic se nestalo, vpusť není vyčištěna.

K. Čeřovský

kanalizační vpusť

Dobrý den, dosud jsme neobjednávali auto na pročištění kanalizace, ale tento požadavek vedeme v patrnosti.
Sedláková, správa majetku

Kanalizační vpusť - vyčištění

Dobrý den!
Ani po téměř devíti měsících není kanalizační vpusť vyčištěna.
Prosím o informaci, kdy (a zda vůbec) dojde k jejímu vyčištění.

Děkuji - K. Čeřovský

šachta

Dobrý den, na podzim byla šachta vyčištěna v rámci čištění košů dešťové kanalizace a ze šachty byl v vyzvednut velký kus betonu. Pokud je tam nová naplavenina, budeme čistit dešťovku opět během léta.
Sedláková, správa majetku

šachta

Dobrý den!
Děkuji za informaci. Od podzimu je šachta mírně zanešená blátem a listím, tak není na dno vidět. Čekal jsem na větší déšť, které by vyčištění potvrdil. Ten však nepřišel, tak jsem odtok prověřil kbelíkem vody. Odtok vody ze šachty do hlavního řadu funguje.
Ještě jednou děkuji.
K. Čeřovský