špatná dopravní značka = nebezpečná křižovatka

Stav požadavku: 
Ověřuje se
Priorita požadavku: 
Normální

Již opakovaně jsem zastupitelstvo upozorňoval na špatnou dopravní značku "STOP" v ulici Roklinka a z toho plynoucí nebezpečnost křžovatky s ulicí Horní. Řidiči, jedoucí (shora) ulicí Horní dávají přednost zprava a řidiči, jedoucí z ulice Roklinka zase přednost na základě dopravní značky STOP. Jeden musí porušit dopravní předpisy.

Důazně žádám o nápravu, než zastpirtelstvo svou liknavostí zaviní nehodu, nebo dokonce způsobí újmu na zdraví!

Komentáře

Dopravní značení

Dopravní značení.

1) DZ: Stůj, dej přednost zůstane na místě, ale mělo by tam být umístěno nové dopravní značení a celkem dvě DZ:  Hlavní pozemní komunikace, dále je tam ještě DZ: Konec obytné zóny, kdy při výjezdu z obytné zóny musí řidič dát přednost zprava i zleva.

2) Odstranit současné dopravní značení a místo obytné zóny, vytvořit zónu s omezenou rychlostí, kdy poté již by nebylo třeba žádné dopravní značení,  na křižovatce by platila obecná úprava z.č. 361/2000 Sb., a to přednost zprava.

3) Jelikož je to docela nepřehledná křižovatka, nevím přesně zda je tam umístěno zrcadlo, tak by se ještě mohlo umístit zrcadlo pro řidiče vyjíždějící ze současné obytné zóny.