Sjízdnost ulice Na Lukách

Stav požadavku: 
Ověřuje se
Priorita požadavku: 
Normální

Dobrý den,
stav ulice Na Lukách je opět možné nazvat "tankodromem". Je vůbec někdo schopen donutit majitele komunikace ke kvalitním údržbě a sjízdnosti této ulice? Jistě nejen mě by zajímalo kdy v této lokalitě bude dokončen povrch ze živice, chodníky, VO. Děkuji, Libor Dolenský

Komentáře

ul. Na Lukách

Dobrý den, komunikace Na Lukách je ve vlastnictví spol. Aulistav s.r.o. a má i přes nesouhlas obce (jelikož obec není vlastníkem pozemků, není dle správního řádu účastníkem řízení o povolení předčasného užívání) vydané povolení k předčasnému užívání do 27.5.2014. Stav komunikace bude zdokumentován a předán odboru dopravy tak, aby měl podklad pro nesouhlas s dalším prodloužením předčasného užívání.
Termín dokončení VO a chodníků mě není znám,s dotazem se obrátím na spol. Aulistav.
Sedláková, správa majetku

ul. K Lůžku, Na Lukách

Dobrý den,
tak nám 27. květen proběhl a na komunikacích se neudálo vůbec nic, ani běžná údržba. Nic jiného jsme ani nečekali, takže my všichni jezdíme ve výmolech nebo musíme vše objíždět po Benešovské.
Ovšem nechápu, že Obec jako vlastník neřeší zásah a poškození komunikace V domkách, kam se tento "vlastník" Aulistav napojoval na inž. sítě. To totiž určitě nemá vliv na předčasné užívání komunikace V lukách a výmluvu, že Obec není účastníkem řízení. Když si vzpomenu na lokalitu Okružní, kde jsme měli položenu jednu vrstvu živice a bez provedení druhé vrstvy nám nikdo nechtěl nic povolit, tak se musím smát, jak si dělá vlastník ulice Na Lukách ze všech srandu.
Libor Dolenský

ul. Na Lukách

Dobrý den pane Dolenský,
dle informace MěÚ Černošice, odb. dopravy, vlastník stavby komunikace Aulistav nepožádal o kolaudaci komunikace ani o prodloužení předčasného užívání. Jsem domluvena s panem Troblem z ul. Na Lukách, že do 10.6. dodá petici obyvatel ul. Na Lukách, kterou s žádostí obce o zjednání nápravy stavu komunikace , odešleme odboru dopravy.
Máte naprostou pravdu, že obec pochybila, když povolila kolaudaci vodovodu a kanalizace v ul. Na Lukách bez toho, aby v rámci kolaudace požadovala uvedení místa tohoto napojení v ul. V Domkách do původního stavu. Příští týden zahájím jednání v této věci, aby v co možná nejkratším termínu došlo k nápravě.
Ke stavbě lokality v ul. Okružní Vám mohu vyjádřit pouze velký dík a poděkovat Vám za Váš zodpovědný přístup. Vaše společnost je důkaz toho, že ještě existují i slušné firmy, které plní své povinnosti a sliby, které daly svým zákazníkům.
Sedláková, správa majetku

ul. Na Lukách

Dobrý den,
jaký je stav nápravy povrchu ulice? Zase máme podzim a komunikace je ve stavu tankodromu. teď už pro jistotu komunikaci neudržuje nikdo, oprava komunikace ulice V Domkách se také nekonala. Domy se vesele staví dál.
Děkuji, L. Dolenský

ul. Na Lukách

Dobrý den pane Dolenský,
máte pravdu, stav se nezměnil, všechna vyjednávání zatím byla k ničemu. Spol. Aulistav s.r.o. zřejmě nemá peníze, za které by rozestavěnou stavbu komunikace dokončila. Pokud znáte nějaký zaručený návod, jak ze společnosti typu s.r.o., kde není majetek a ani peníze, dostat nějaké plnění, tak Vám budeme velice vděčni za pomoc. Co se týká zahajovaných staveb, tak na komunikaci je vydané stavební povolení, a v tom případě stavební úřad nemá důvod nevydat stavební povolení na sousední domy s podmínkou, že kolaudace domu je podmíněna kolaudaci komunikace. Ale stavby povoluje stavební úřad a ne obec, takže i kdyby obec napsala , že s povolením stavby nesouhlasí, tak o povolení nebo zamítnutí stavby rozhoduje stavební úřad.
Pane Dolenský, Vy máte na rozdíl od vlastníků rodinných domů u nedokončených komunikací v ul. Na Lukách a V Domkách tu výhodu, že můžete pro své cesty do a z obce použít komunikace s asfaltovým povrchem.
Je mi líto, že Vám nemohu v této věci sdělit příznivější informace.
Sedláková, správa majetku

na Lukách

...asi by chtělo si pohlídat ten Odbor dopravy a upozornit ho na důsledky jeho budoucího rozhodnutí. Když mu to prošlo minule, tak je riziko, že by mu to mohlo projít i tentokrát, a to bych tedy opravdu nerad.

Na Lukách

Dobrý den, mohu Vám naskenovat protokol z toho jednání, kdy obec nesouhlasila s prodloužením předčasného užívání, ale právě proto jsem v první zprávě psala, že obec není účastníkem podle správního řádu, takže na názor "neúčastníka" nemusí brát správní orgán zřetel zvlášť, když přijde na místo a vše odpovídá požadavkům zákona, tak nemá žádné zákonné důvody to předčasné povolení neprodloužit. Nyní má spol. Aulistav v protokolu napsáno, že následně po tomto 1/2 ročním předčasném užíváním požádá o vydání kolaudace.
Sedláková, správa majetku

Sjízdnost ulice Na Lukách

Dobrý den, je zde nějaký posun. I po dvou letech je zde stále tankodrom a vlastník komunikace není shopen zajistit rozumné fungování cesty. Je pravda, že opětovně obdržel povolení k dočasnému užívání?

Na Lukách

Dobrý den, dle informací Městského úřadu Černošice, odboru dopravy, který je příslušný ve věci pozemních komunikacích, nebylo požádáno o nové povolení předčasného užívání předmětné komunikace, naopak, úředník byl ujišťován, že vše je a bude v pořádku. Takže stále to stejné, sliby, sliby, sliby firmy Aulistav, která je vlastníkem rozestavěné stavby komunikace.

Sedláková, správa majetku