Povrch ulic Na Lukách a K lůžku

Stav požadavku: 
Ověřuje se
Priorita požadavku: 
Normální

Dobrý den,
chci upozornit na velmi špatný stav sjízdnosti a schůdnosti části ulic Na Lukách a K lůžku. Vůbec nerozumíme tomu, že je zde povolována další výstavba RD a v podstatě ulice nejsou ve stavu kdy je možné je bez rizika projít pěšky. Děkuji, Libor Dolenský

Komentáře

Povrch ulic Na Lukách a K lůžku

Dobrý den,
souhlasím s příspěvky pana Libora Dolenského a paní Evy Rothové. Stav ulic K Lůžku a Na Lukách je katastrofální a obec by s tím měla konečně něco udělat. Výmoly na těchto ulicích jsou dobré ke zlomení nohy nebo zničení pneumatik u auta. Bylo by vhodné, aby obec začala urgentně jednat se společností Moonray s.r.o. a spol. Aulistav s.r.o., které jsou vlastníkem. Jak je vidět opakované výzvy nestačí! Zajímalo by mne, zda budou obě tyto společnosti hradit náhradu škody tomu, kdo si následkem šlápnutí do výmolu přivodí zranění nebo rovnou zničí auto. Předem děkuji za informaci pro mne i pro ostatní, jaké následné kroky obec podnikne k tomu, aby byl tento problém zdárně a co nejdříve vyřešen.
Michaela Kovandová

komunikace Na Lukách K Lůžku

Dobrý den,
obec požádala Odbor dopravy MěÚ Černošice ke svolání místního šetření s vlastníky komunikací. Obec nemá žádný nástroj - mimo domluvy, jak na vlastníky tlačit, aby stavbu udržovali v provozuschopném stavu. K tomu má nástroje odbor dopravy. Obec se může pokusit při další žádosti o prodloužení předčasného užívání si klást podmínku, aby na povrchu komunikací byla udělána podkladní živičná vrstva s tím, že stávající povrch komunikací je naprosto nevyhovující při stávající dopravní zátěži.
Pokud by došlo k poškození majetku nebo zdraví osob na předmětných komunikacích, odpovědnost za vzniklou škodu nese vlastník komunikace.
Sedláková, správa majetku

Havarijní stav komunikace K Lůžku, Na Lukách

Dobrý den,
rád bych se zeptal, jak pokračují jednání s majiteli uvedených komunikací. Musím říci, že dnešní stav se dá nazvat havarijním (hluboké výmoly, nefunkční odtok vody, chybějící mříže uličních vpustí, chybějící obrubníky). V podstatě sjízdné jen pro terénní auta, pro chodce nemožné projít. Jsou to v podstatě spojnice této části obce s Dolními Jirčany a Psáry, které se nedají využívat ani jako docházka pro děti do školy a školky. Protože výstavbou lokalit se zabýváme, tak bezpečně vím, že ve stavu, kdy komunikace neplní svoji funkčnost sjízdnosti, odtoku vody, poklopy šachet, zemních souprav, mříže uličních vpustí nejsou kvalitně zabezpečeny, tak takovým stavem by se žádní zástupci jakékoliv obce, ani provozovatelé inženýrských sítí (tady VHS Benešov), ani MěÚ Černošice vůbec nezabývali, nemluvě o tom, že by byl povolen do předčasného užívaní.
Děkuji za odpověď, Libor Dolenský

komunikace Na Lukách K Lůžku

Dobrý den,
2.11.12 byly obě společnosti obcí Psáry písemně vyzvány, aby opravily nevyhovující stav svých komunikací. Jelikož se tak nestalo, dne 14.11.12 byl MěÚ Černošice, odbor dopravy požádán o svolání místního šetření na komunikacích. V termínu, na který byla schůzka svolána , napadl sníh a bylo umrznuto. Vzhledem k počasí, kdy komunikace nepůsobily tak hrozným dojmem, bylo místní šetření zrušeno a znovu svoláno na 29.1.2013 v 10 hod. do ul. K Lůžku.
Sedláková, správa majetku

Stav povrchů komunikací Na Lukách, V Lůžku

Dobrý den,
rád bych se zeptal na výsledek jednání ze dne 29.1.2013 o stavu výše uvedených komunikací. K dnešnímu dni je to stále havarijní stav, který určitě neodpovídá podmínkám předčasného užívaní komunikací. Možná by bylo dobré požádat všechny dotyčné, kteří tento stav povolili, aby se ve svých autech po těchto komunikacích několikrát projeli nebo prošli pěšky. V ulici Na Lukách někdo vysypal do dvou děr nespecifikovaný kačírek, což považuji za výsměch. Děkuji, Libor Dolenský

Kontrolní prohlídka 29.1.13

Dobrý den, na kontrolní prohlídce bylo domluveno následující:
ul. K Lůžku - při zlepšení klimatických podmínek budou výtluky vysypány štěrkem - max. do konce března 2013. Následně se provede první asfaltocementová vrstva dle projektové dokumentace - max. do konce června 2013.
ul. Na Lukách - povolení předčasného užívání končí 15.2.13. Pro nové požádání o předčasné užívání je nutné uvést komunikaci do stavu, který nebrání užívání - výtluky tj. do 15.2.13 V případě špatných klimatických podmínekse termín posouvá do konce března 2013.

Předčasné užívání u obou vlastníků bude vydáváno pouze na dobu 1/2 roku. Obec požádá odbor dopravy, aby při dalším prodloužení předčasného užívání požadovala zhotovení první asfaltocementové vrstvy i na této komunikaci a to vzhledem k její vytíženosti.
Bohužel vím, že stav je naprosto nevyhovující, ale další možností je už pouze uzavření komunikací.
Sedláková, správa majetku

Povrch komunikací K Lůžku, Na Lukách

Dobrý den,
tak nám zase uplynuly měsíce a nic se ze slibů na živičný povrch nesplnilo. Na začátku dubna se v ulici Na Lukách někdo snažil zaplácat výmoly recyklátem, ovšem více jak týden sjízdný stav bez děr pochopitelně nevydržel. Vzhledem k tomu, že z jednání, jak píšete, vyplývá do konce června provést živičný povrch komunikací, je jasné, že majitelé komunikací si s ničím vůbec nelámou hlavu, natož z nějaké dohody. V ulici Na Lukách např. cca 3 týdny vyvěrá voda z výřezu v komunikaci!? Co je nutné udělat pro naplnění dohod z jednání? Děkuji za další odpověď.
Libor Dolenský

komunikace Na Lukách K Lůžku

Dobrý den,
komunikaci V Lukách skončilo přečasné užívání a spol. Aulistav - její vlastník, dosud nepožádal o její prodloužení. Tento stav byl oznámen MěÚ Černošice, odboru dopravy, který je příslušný tento stav řešit. Obec společnost vyzvala, aby si prodloužila předčasné užívání a požaduje povolit předčasné užívání pouze za podmínky, že bude udělána alespoň první asfaltobetonová vrstva. Obec podle § 123 stavebního zákona - předčasné užívání - není účastníkem správního řízení, takže na její připomínku odbor dopravy může a nemusí brát zřetel. Pokud si ovšem Aulistav nepožádá o prodloužení předčasného užívání (neznám způsob, jak jej k tomu donutit), odbor dopravy stavbu pro průjezd uzavře.
U ul. K Lůžku mi spol. Moonray sdělila, že nemá peníze, ale že věc řeší. Zde končí předčasné užívání v srpnu, takže situace bude obdobná, pokud si nepožádá o prodloužení (zde budou ze strany obce stejné požadavky), odbor dopravy stavbu pro průjezd uzavře.

Co se týká vyvěrající vody, podle informací VHS, bylo toto místo proměřeno a nenašli závadu na potrubí, domnívají se, že se na povrch tlačí spodní voda. Opět mohu požádat vlastníka spol. Aulistav, aby nechal přípojku znovu zkontrolovat.

Sedláková, správa majetku

Stav povrchů komunikací Na Lukách, V Lůžku

Dobrý den,
rád bych se už poněkolikáté zeptal, kdy konečně někdo opraví povrch výše uvedených komunikací. Ze závěrů kontrolní prohlídky se konstatuje, že měly být výtluky opraveny do konce března. K dnešnímu dni se bohužel nestalo vůbec nic a stav je stále se zhoršující. Předpokládám, že předčasné užívání bylo majitelům komunikací prodlouženo a ti se teď náramně smějí. My, kteří chceme bez poškození vozu dojet do Psár musíme absolvovat cestu objížďkou přes kruhový objezd u dálnice, nemluvím vůbec o pěších. Myslím si, že je čas aby s tímto stavem odpovědní za vydání předčasného užívaní komunikací něco začali dělat.
Obci nevadí ani zásah investora lokality do komunikace ulice V Domkách (zásah do živice minimálně 1,5roku starý bez uvedení do původního stavu), nemluvě o poškození povrchu objízdné komunikace (křižovatka Na Lukách, V Domkách směr k halám) stejným investorem při provádění a pokládce inženýrských sítí.
Dále se chci zeptat toho, kdo povolil překop v ulici Horní v prosinci loňského roku (což samo o sobě je zarážející) aby zařídil minimálně alespoň kvalitní údržbu a sjízdnost překopu do doby jeho provedení ze živice.
Děkuji, Libor Dolenský

komunikace Na Lukách K Lůžku

Dobrý den,

jelikož investoři do termínu, který byl domluven na místním šetření 29.1.2013 komunikace neopravili, budou opět vyzváni k odstranění závad ve sjízdnosti těchto komunikací.

Pokud orgán, který povolil předčasné užívání shledá komunikace  nezpůsobilé dalšímu provozu, nařídí jejich uzavření.

Komunikaci Na Lukách již skončilo povolení k přečasnému užívání a obec již na místním šetření avizovala, že s prodloužením předčasného užívání bude souhlasit pouze za podmínky, že bude na komunikaci položena podkladní asfaltocementová vrstva. To samé bude požadovat i u druhé komunikace.

Zásahy do komunikací investorem jak uvádíte, budou prošetřeny.

Stavebník, který realizoval překop ulice Horní, byl minulý týden vyzván k dosypání překopu a jeho zhutnění.

Sedláková, správa majetku

Ulice k Lůžku

Dobrý den,
ráda bych upozornila na stav ulice K Lůžku. Na silnici jsou hluboké díry, které téměř znemožňují průjezd autem. Po dešti jsou díry zaplavené vodou a kaluže není kudy obejít, jdete-li pěšky. Každý den touto ulicí chodím na autobus 334. Již minulou zimu byla cesta nebezpečná, protože v dolní části ulice K Lůžku není veřejné osvětlení, takže chodci zapadají ráno, kdy je ještě tma, do děr a výmolů. Letos se stav cesty ještě podstatně zhoršil. Bylo by dobře, aby se někdo odpovědný se situací na místě seznámil a OÚ ji začal řešit. Aktuální stav je více než kritický, přitom se jedná o využívanou komunikaci a pro auta spojnici na náves v Dolních Jirčanech a do Psár.
JUDr. Eva Rothová

ul. K Lůžku

Dobrý den,
neuspojivý stav tohoto úseku komunikace je obci znám. Komunikace je spol. Moonray s.r.o. Společnost byla vyzvána k opravě a správě této komunikace. Protože je komunikace v předčasném užívání, které vydal MěÚ Černošice, odbor dopravy, byl neuspokojivý stav nahlášen i na tento odbor.
Sedláková, správa majetku

komunikace Na Lukách K Lůžku

Dobrý den,
oba úseky komunikací jsou Městským úřadem Černošice, odborem dopravy povoleny do předčasného užívání a oba jsou ve vlastnictví právnických osob. Komunikace K Lůžku je ve vlastnictví spol. Moonray s.r.o. a Na Lukách je ve vlastnictví spol. Aulistav s.r.o. V srpnu t.r. již obec obě společnosti vyzvala, aby povrch komunikací opravili a dále udržovali v provozuschopném stavu. Obec opět obě společnosti vyzve k úpravě komunikací (zde se ukazuje přístup "developerů" ke svým klientům - hlavně prodat a dále je to nezajímá) a podá podnět na špatný stav komunikací na odbor dopravy.
Bohužel úřad může povolit takový povrch komunikací pro předčasné užívání ( zákon požaduje pouze zpevněný povrch a toho vlastníci využili), ale jejich přístup k udržování a správě svého majetku je značně neuspokojivý.

Sedláková, správa majetku