označení na komunikaci platí pravidlo pravé ruky

Stav požadavku: 
Ověřuje se
Priorita požadavku: 
Normální

Vážení,značení na komunikaci v Dolních Jirčanech je chaotické a bylo by vhodné umístění tabulí o přednosti zprava.Když to jde jinde tak snad bude pochopení i zde.Děkuji

Komentáře

Dolní Jirčany

Dobrý den, děkujeme za Váš podnět.
Sedláková, správa majetku

ono to není od věci se nad tím zamyslet

Bývávalo, že lidé nespěchali a tak nějak si dávali přednost. A kupříkladu chápali ulici Hlavní, jakože je hlavní i s předností. No to ale už není pravda. Často pak dochází na návsi v Jirčanech k nepříjemné situaci, kdy se potká jeden, co si myslí, že je na Hlavní a má přednost a druhý, co ví, že má přednost zprava, protože přijíždí od ulice K Lůžku a ten, co jede odspodu, jen nezná pravidla silničního provozu.

Já tedy od Lůžku těm odspoda z Hlavní dávám přednost, protože mi to za problémy s opravou nestojí, ale je fakt, že je tím utvrzuji v bludu, že mají přednost. Ono před deseti lety byla ulice K Lůžku cancourek, kudy nikdo nejezdil, takže se to bralo jinak, ale to už dávno neplatí.

Dříve či později se tam potkají dva, co neustoupí.

A určitě by se podobných míst našlo víc.

K Lůžku

Dobrý den, děkuji za popsání Vaší zkušenosti. Zde je přesně místo, kde bych ponechala přednost zprava, která má v tomto místě, kde nejsou chodníky a pohybuje se zde spousta chodců, zpomalit řidiče projíždějící po návsi.
Ale nebudu předjímat, bude řešit rada obce.
Sedláková, správa majetku

Neznalost pravidel

Je to tak, zrovna zde dá přednost zprava málokdo, dokonce mi paní suverénně tvrdila že je na hlavní a ulice K Lůžku je vedlejší. Jen mi bohužel přijde že je obecně celá republika preznačkovaná, jen proto ze lidi neznají pravidla a když už neznají ani jedno z nejzákladnějších a nejjednodušších pravidel, tak to asi jinak nepůjde :(
JS

K Lůžku

Dobrý den, naprosto s Vámi souhlasím, že je přeznačkováno a když lidi neznají pravidla, tak to budeme připomínat dalšími a dalšími značkami (ale to je můj názor, který není podstatný). Přesně jak zde píšete, že lidi neznají nebo nerespektují nejzákladnější a nejjednodušší pravidla. Nedomnívám se, že k vyřešení problému pomůže těmto "řidičům" umístění DZ na začátku obce , že v obci platí přednost zprava.
Ale nechám to na posouzení rady a příslušných orgánů.
Sedláková, správa majetku

Také se obávám že to nemá

Také se obávám že to nemá žádný význam, navíc se přiznám ze ne zcela rozumím definici chaotické značení. Pokud je někde značení zmatečné, pak je dobré na to upozornit, ale je asi zbytečné aby v celé obci byly buď značky všude nebo žádné (pravidlo pravé ruky). Je asi rozumné hlavní tahy nechat hlavními silnicemi a zbytek ponechat. Ale je to samozřejmě jen můj názor. Stejně tak ne zcela rozumím pojmu směrové sloupky, které jak jsem pochopil po uřezání mají řešit přednost zprava? JS

Náves

Dobrý den,dokud tu někoho nepřejedou tak se nic řešít nebude,ale podle toho co se tady děje a jak se tady jezdí tak to dlouho trvat nebude.Prasata kteří si myslí že když projedo návsí 80 a to že tu jezdí a je jich dost budou v cíli dřív.

Rychlost

Ano ano to same se děje z Horní Jirčan do Dolních přednost z prava nikdo nedává a jezdí tam jak hovada náplava jedna.

Ja ti dam naplava! Vetsinou

Ja ti dam naplava! Vetsinou to jsou mladi po zde bydlicich!

Nikomu nic nedávej a koukejte

Nikomu nic nedávej a koukejte jezdit slušně!

Od toho tu jsou směrové

Od toho tu jsou směrové sloupky. Tedy tam, kde je ještě někdo nestihl uřezat. V drtivé většině zde tak není přednost zprava... Starousedlík.

Ty si taky sloupek ty

Ty si taky sloupek ty sloupku.!

Směrové sloupky neoznačují přednost

Směrové sloupky neoznačují přednost, musela by tam být značka, jinak platí přednost zprava.
"Směrový sloupek je dopravní zařízení, které se umisťuje podél silnic jako vyznačení jejich okraje, čímž přispívá k orientaci řidičů a bezpečnosti silničního provozu, zejména za snížené viditelnosti. Používají se zejména na silnicích vyšších tříd.
Bílé směrové sloupky jsou základní variantou. U míst vjezdu na účelovou pozemní komunikaci (polní a lesní cesty, parkoviště…) nebo výjezdu z ní se místo bílých sloupků používají červené. V úsecích s častějším výskytem náledí (mosty, hráze) se umisťují modré sloupky."

směrové sloupky

Pouze bych chtěla upřesnit příspěvek ohledně směrových sloupků. Červené směrové sloupky upravují přednost na komunikacích viz. níže

Co označuje červený sloupek

Směrové sloupky červené barvy nejsou na pozemních komunikacích umístěny příliš často a mnozí řidiči neznají jejich přesný význam. Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích jejich význam a umístění popisuje v § 26, odst. 1 písm. m):

m) "Směrový sloupek" (č. Z 11a až č. Z 11d); směrový sloupek č. Z 11a se užívá vlevo ve směru jízdy, směrový sloupek č. Z 11b se užívá vpravo ve směru jízdy; v místě připojení účelové pozemní komunikace lze užít směrové sloupky v barvě červené, směrový sloupek č. Z 11c se užívá vlevo ve směru jízdy a směrový sloupek č. Z 11d se užívá vpravo ve směru jízdy.

Směrové sloupky č. Z 11c a č. Z 11d se tedy užívají v místě připojení účelové pozemní komunikace

Účelová komunikace je definována v zákoně č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v § 7.

Z komentáře k ustanovení § 7:

Účelovou komunikací může být polní nebo lesní cesta, tovární nádvoří a podobně. Účelové komunikace jako jediné mohou být veřejné a neveřejné. Veřejně přístupné jsou všechny účelové komunikace kromě těch, které se nacházejí v uzavřených prostorách. Uzavřenost takové komunikace může být faktická (plot, zeď), nebo pouze právní – označení tabulí.

K čemu slouží informace o připojení účelové komunikace? Jde o vymezení pojmu „křižovatka“, které může v některých případech být podstatné.

Zákon č. 361/2000 Sb., § 2 písm. w):

w) křižovatka je místo, v němž se pozemní komunikace protínají nebo spojují; za křižovatku se nepovažuje vyústění polní nebo lesní cesty nebo jiné účelové pozemní komunikace na jinou pozemní komunikaci,

Za křižovatky se nepovažují vyústění všech účelových komunikací, nejen polní nebo lesní cesty, na jiné pozemní komunikace. Základním problémem je, že účelová komunikace se, snad s výjimkou klasické lesní nebo polní cesty, zpravidla nepozná, pokud nejsou v místě připojení účelové pozemní komunikace užity směrové sloupky č. Z 11c a č. Z 11d v červené barvě (BUŠTA, P., KNĚŽÍNEK, J., SEIDL, A.: Praha 2013, s. 11).

Při vjíždění z účelové pozemní komunikace na jinou pozemní komunikaci platí pravidlo obsažené v § 23 zákona o silničním provozu:

§ 23

(1) Při vjíždění z místa ležícího mimo pozemní komunikaci na pozemní komunikaci musí dát řidič přednost v jízdě vozidlům nebo jezdcům na zvířatech jedoucím po pozemní komunikaci nebo organizovanému útvaru chodců nebo průvodcům hnaných zvířat se zvířaty jdoucím po pozemní komunikaci. To platí i při vjíždění z účelové pozemní komunikace nebo ze stezky pro cyklisty nebo z obytné nebo pěší zóny na jinou pozemní komunikaci.

Pojem „místo ležící mimo pozemní komunikaci“ není vymezen žádným právním předpisem. Lze tedy pouze dovozovat, že tímto místem může být např. pozemek, garáž, čerpací stanice, tovární, nádražní a letištní prostory, obratiště tramvají apod., jak bylo uváděno v § 2 bod 11 zrušené vyhlášky č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (LEITNER, M., LUKÁŠEK, V., KOPECKÝ, Z.: Praha 2001, s. 88).

Sedláková, správa majetku

Děkuji za objasnění

Jeee, děkuji za citaci zákona a jasnou odpověď na otázku zda dávám přednost autu přijíždějícího že sterkove cesty

jedna dvě cedulky na problematická místa

Dal bych cedulku na spodní část návsi v Jirčanech vedle hospody "Pozor, (v obci platí) přednost zprava (pokud není přednost vymezena značkou)!", nechal bych si chvilku nadávat do idiotů, proč jsem to nechal instalovat a řidiči by to časem pochopili. Úplně košer to není, ale mohlo by to pomoci.

Zbytečne...

Kolik se na území obce řešilo dopravních nehod? Podle mě je taková cedule zbytečná....
T. Pecháček

DZ

Dobrý den pane Pecháčku, kolik se na území obce v Dolních Jirčanech řešilo dopravních nehod spojených s nedáním přednosti zprava se na obecním úřadě nedovíme, pokud nedojde k poškození obecního majetku. Ale nevzpomínám si, že bych o nějaké dopravní nehodě v důsledku nedání přednosti slyšela.
Děkujeme za Váš názor k cedulím.
Sedláková, správa majetku

cedulky

Dobrý den, nevím, jak rada obce rozhodne, co navrhne, ale to je v podstatě návrh, který musí schválit policie - dopravní inspektorát a souhlasit se stanovením odbor dopravy na MěÚ Černošice.
Není to tak, jak říkají v televizi, že o dopravním značení si rozhoduje obec - ano, ale ne každá, pouze ta s rozšířenou působností.
Takže i když se obec pro něco rozhodne, tak to neznamená, že to tak bude.
Sedláková, správa majetku

Dobrý den, Vyjádření Policie

Dobrý den,

Vyjádření Policie ČR k navržené dopravní značce je k nahlédnutí ZDE

S pozdravem
Vít Olmr

Náves

Tady už se čeká na novou naves že,tak na co něco řešit.Všechno se furt omílá a ni se neděje!

Nové sídliště v Psárech

Ale děje se, pan starosta nám připravuje nové sídliště v Psárech !!
Podívejte se na http://bytovky9.webnode.cz/
Novák

RE: Nové sídliště

Dobrý den všem, Předně bych chtěl upozornit, že přispěvovatel není pan Novák, kterého mnozí znají ze Psár. On není tedy ani ze Psár, ale z Jirčan, ale to není podstatné . Uvedená čísla nejsou pravdivá, prosím podívejte se na úřední desku na: http://psary.imunis.cz/edeska/file.asp?id=54901&ts=QjyFAqb%2BEqTRp0ZUxdq... . V kapitole č. 8 najdete pravdivá čísla, která se mají projednávat a dát případné připomínky do 8.3.2017. Jsou to v podstatě parametry, které projednávalo zastupitelstvo v dubnu 2016 (video k průběhu změny ÚP č. 6. http://psary.cz/usneseni/usneseni-zastupitelstva-c-3-2016-zapis-video ). Je dobré na to kouknout, aby bylo jasné, z čeho se při rozhodování vycházelo. Stejně tak zavádějícím způsobem, bych mohl možnost investora (podle platného ÚP) popsat tak, že je dnes v dané lokalitě možné postavit bydlení pro 52 bytů velikosti 2KK (50 m2). Nebo 110 garsonek, jako sociální ubytovnu. S veřejným prostorem a občanskou vybaveností na úrovni naprosté nuly (tedy pouze bydlení a auta za plotem). Nejenom že v na anonymem vytvořeném webu nesedí čísla v regulaci území, ale je tam špatně uvedeno i mé telefonní číslo a e-mail. Správně je tedy 602754837 a e-mail starostaatpsary [dot] cz S pozdravem Milan Vácha

bych jen dodal.

Stavět má staving olomouc a pokud se Vám to nelíbí, dejte přes hubu Krčmářovy, ten se na tom, že prodal barák svý mámy napakoval a nalejvá si v hospodě na hřišti palici a panděro....

Prodej rodinného domu Petr Krčmář

Chtěla bych Vás vidět jak by jsi tento rozsáhlý
objekt uživil Ty Anonyme.
A jak můžeš vědět kde kdo sedí? Nebo dřepíš na hřišti, ktrerý jste od Krčmářů dostaly téměř zadarmo.
Nebo, že by seděl téměř a svém?

Lenka Hajduchová

Vácha bude něco stavět? Nebo

Vácha bude něco stavět? Nebo zase jen blbě kecáte kraviny? Já tam čtu něco jiného.