Ovzduší

Stav požadavku: 
Ověřuje se
Priorita požadavku: 
Normální

Dobrý den,
vzhledem k neustále se opakující situaci s hrozivou kvalitou ovzduší v oblasti nové školy prosím obec o radu s řešením tohoto stavu. Pro ilustraci přikládám fotografie skříní a okna po týdnu od kompletního úklidu!!! Netopíme tuhými palivy a nevětráme a toto zde všichni dýcháme.
Děkuji Vám za zamyšlení a odpověď,
David Skořepa

Přiložené soubory: 

Komentáře

Znečištění ovzduší

Dobrý den pane Skořepo,

ke znečišťování životního prostředí se mi podařilo zjistit následující skutečnosti:

 

Je třeba zjistit, co je příčinou znečištění ovzduší. Pokud je   zdrojem znečištění kouř z komína některého ze sousedních domů, je možné zahájit následující postup:

1) tuto problematiku řeší paní Aneta Příhodová

Městský úřad Černošice - Odbor životního prostředí Podskalská 1290/19,120 00 Praha 2

 

 2)podání je potřeba učinit buď osobně a nebo písemně zaslat na výše

 uvedenou adresu k rukám paní Příhodové

 

3)je třeba pořídit dokumentaci, ale až po půl hodině od chvíle, kdy příslušný

soused zatopí, protože prvních 30 minut kouří všechna kamna na pevná

paliva (pod pojmem pořídit dokumentaci si představují krátké video

nebo sled fotografií)

 

4)soused bude muset doložit  čím topí, a že má provedené revize kotle a spalinových cest a pokud je nebude mít, bude to problém, který bude muset řešit a samozřejmě mu hrozí pokuta

 

Pokud nepomůže ona, tak by to bylo, podle mého názoru, řešitelné jako narušování občanského soužití podle Občanského zákoníku, protože soused vás svým jednáním obtěžuje.

Zkopírovala jsem příslušnou část ze zákona. Vás se přímo týká § 1013 odst. 1). Nejlepší by asi bylo příslušného souseda na to upozornit a pak, pokud nebude reagovat a nepodnikne kroky směřující k nápravě,  se v rámci občanského sporu obrátit na soud.

 

Díl 3

 

Vlastnictví

Oddíl 1

 

Povaha vlastnického práva a jeho rozsah

Předmět a obsah vlastnického práva

§ 1011

 

Vše, co někomu patří, všechny jeho věci hmotné i nehmotné, je jeho vlastnictvím.

 

§ 1012

 

Vlastník má právo se svým vlastnictvím v mezích právního řádu libovolně nakládat a jiné osoby z toho vyloučit. Vlastníku se zakazuje nad míru přiměřenou poměrům závažně rušit práva jiných osob, jakož i vykonávat takové činy, jejichž hlavním účelem je jiné osoby obtěžovat nebo poškodit.

 

Omezení vlastnického práva

§ 1013

 

(1) Vlastník se zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku; to platí i o vnikání zvířat. Zakazuje se přímo přivádět imise na pozemek jiného vlastníka bez ohledu na míru takových vlivů a na stupeň obtěžování souseda, ledaže se to opírá o zvláštní právní důvod.

 

(2) Jsou-li imise důsledkem provozu závodu nebo podobného zařízení, který byl úředně schválen, má soused právo jen na náhradu újmy v penězích, i když byla újma způsobena okolnostmi, k nimž se při úředním projednávání nepřihlédlo. To neplatí, pokud se při provádění provozu překračuje rozsah, v jakém byl úředně schválen.

 

Doufám, že jsem Vám alespoň trochu pomohla.