Netěsnost vodovodního/ kanalizačního řádu

Stav požadavku: 
Ověřuje se
Priorita požadavku: 
Normální

V ulici Pod Kostelem, v prostoru přípojek vody a kanalizace u č.p.192, se dá už nějakou dobu pozorovat pravděpodobný problém unikání vody z důvodu netěsnosti vodovodního/ kanalizačního řádu.
Problém je opakovaně dobře viditelný zejména při lehkém poprašku sněhu, kdy je celá ulice bílá a pouze v oblasti napojení přípojek před č.p.192 sníh mizí a objevuje se zde zvětšující se mokrý flek.
Při kontrole vodoměrné šachty u č.p.192 bylo zjištěno, že se dovnitř tlačí voda, která tam asi prosakuje z ulice, přestože vodoměrná šachta sousední u č.p.191 je uvnitř absolutně suchá.
Nejspíš není v části před č.p.192 v pořádku potrubí, je třeba zjistit příčinu tohoto stavu a nejspíš to v rámci záruky nechat opravit.

Josef Davídek

Komentáře

leden

Dobrý den, Váš podnět byl předán správci sítí k prověření, pokud se závada potvrdí, bude uplatněna reklamace díla.
Sedláková, správa majetku