Dlouhodobě NEfunkční VO v ul. Ke Kukaláku

Stav požadavku: 
Ověřuje se
Priorita požadavku: 
Normální

Dobrý den,
od začátku prázdnin veřejné osvětlení v ul. Ke Kukaláku směrem u rybníka ve vlastnictví p.Junga dlouhodobě nesvítí i přes několin intervencí obce/majitelů dotčených pozemků a zatím nebyla sjednána žádná náprava.
PROSÍM tedy ještě jednou zástupce OÚ Psáry o zajištění nápravy a zahájení jednání s p.Jungem o převzetí VO, potažmo celé infrastruktury do vlastní správy, situace začíná být dlouhodbě neúnosná.

Děkujeme!

Komentáře

VO Ke Kukaláku

Dobrý den, pan Jung bude písemně vyzván k zajištění funkčnosti veřejného osvětlení v ul. Ke Kukaláku, které je v jeho vlastnictví.

Požadavek na zahájení řízení k převzetí inženýrských sítí pana Junga na obec Psáry bude předložen radě obce.

Sedláková, správa majetku

URGENCE VO - ul. Ke Kukaláku

Dobrý den, prosím o urgenci ze strany obce PSÁRY, neboť se doposud nic nestalo a stále je osvětlení v celé části nefunkční!!!

Jaký je výsledek ze zasedání Rady obce ohledně převzetí sítí a co pro to bylo již uděláno?! Děkujeme za info

VO Ke Kukaláku

Dobrý den, u pana Junga zaurguji opravu osvětlení. Rada obce bude tento bod projednávat na svém zasedání dne 10.12.12.
Sedláková, správa majetku

Opětovná URGENCE VO - ul. Ke Kukaláku

Dobrý den,
ráda bych požádala o urgenci ze strany Obce Psáry, stále se nic nezměnilo!!!
Vzhledem k probíhající diskuzi bych se Vás ráda zeptala, jak dopadlo jednání Rady obce, které kroky již byly učiněny. Tento stav je dlouhodobě neudržitelný a obávám se, že pokud obec nebude proaktivní ze strany pana Junga nemůžeme čekat zázraky.
Krásné vánoční svátky.

VO Ke Kukaláku

Dobrý den,
rada obce seznámila se záměrem převzít od pana Junga tuto infrastrukturu zastupitelstvo obce, které tuto informaci vzalo na vědomí.
Dne 17.12.12 doručil pan Jung na obec návrh darovací smlouvy na převod předmětných sítí a komunikace. Nyní proběhne fyzická kontrola všech sítí za účasti zástupce obce a pana Junga, předání potřebných dokumentů, sepsání předávacího protokolu vč. závad a termínu odstranění. Převzetí sítí do majetku obce musí schválit zastupitelstvo, kterému budou smlouvy v únoru předloženy ke schválení.
Pan Jung byl znovu vyzván, aby zprovoznil veřejné osvětlení.
Sedláková, správa majetku

NEfunkční VO v ul. Ke Kukaláku

Dobrý den,
můžete prosím bohužel ZNOVU a ZNOVU ověřit (urgovat) u pana Junga, proč do dnenšího dne nebyl schopen zprovoznit VO v ul. Ke Kukaláku, kde je majitelem komunikace+ifrastrukrury?!
Jeho vyjádření ohledně objednání náhradního dílu jen "primitivní" výmluva přetrvávající déle než 2 měsíce...
Proč OÚ nazajistí provedení opravy a následně neprovede přefakturaci těchto nákladů na vlastníka, pokud dlouhodobě neuposlechne výzev OÚ?!
Děkuji Koutný

VO Ke Kukaláku

Dobrý den, opravu VO jsem u pana Junga urgovala hned 10/1 a dále 17/1 13. V mailu jsem mu také nabízela, že obec zajistí opravu a náklady s tím spojené mu budou přefakturovány.
Bohužel ani na jeden mail nereagoval. Obec nemůže bez souhlasu vlastníka násilím otevřít jeho majetek a opravit nefunkční osvětlení a pak mu za to poslat fakturu.
Komunikovali jsme spolu ohledně uzavření smluv na převod infrastruktury a dodání potřebné dokumentace. Nyní jsou smlouvy k připomínkování u pana Junga.

Sedláková, správa majetku

VO Ke Kukaláku

Přikládám vyjádření pana Junga.

Dobrý den,
dvakrát jsem ve skříni VO vyměnil spínač s fotobuňkou, který nějaký vandal zničil. V současné době je již potřetí na spínači vylomený regulační otočný knoflík a spínač nefunkční. Asi stejný člověk zapnul VO natvrdo, takže VO svítilo ve dne i v noci. Proto jsem skříň opatřil zámkem a objednal třetí spínač.
S pozdravem

Ing. Petr Jung
Hlivická 424/8
181 00 Praha 8 - Bohnice

VO Ke Kukaláku

Dobrý den,
děkujeme za zprostředkování odpovědi a doufáme, že se již tentokrát můžeme spolehnout na vyjádření p.Junga a není to z jeho strany jen prostá výmluva, proč celou situaci dál neřešit...