bliká lampa pouličního osvětlení

Stav požadavku: 
Ověřuje se
Priorita požadavku: 
Normální

Dobrý den, bliká lampa č. 174 v ulici Chrpová, Psáry. Prosím o opravu. S pozdravem Martin Čapek

Komentáře

blika jich vice

K výše uvedenému přidávám, že v ulici Chrpová blikají lampy č. 174 a 180. Lampa č. 179 nesvítí vůbec. Stále věřím, že se brzo dočkáme požadovaných oprav. Martin Čapek

VO Chrpová

Omlouvám se všem obyvatelům ul. Chrpová. Podle evidence, která mě byla předána, byla tato lokalita označená jako obci nepředaná tzn., že inženýrské sítě jsou ve vlastnictví investora a tedy asi před měsícem jsem mu požadavky na opravu mailem přeposlala. Neměla jsem důvod pochybovat o tom, že to tak není.
Po Vaší opětovné žádosti na odstranění poruch VO jsem požádala kolegyni o prověření a zjistilo se, že tato lokalita již byla obci předána. Velice se ještě jednou omlouvám, že jsem Vás nechala tak dlouhou dobu bez zajištění opravy VO, ale po tomto zjištění , budou světla opraveny ještě dnes.
Sedláková, správa majetku

lampy

Děkuji za opravu lamp a vzhledem k výše uvedenému, prosím, abyste na nás nezapomněli se zimním úklidem a odklízením sněhu. Předloni jsme to s radnicí ze stejného důvodu také řešili. S pozdravem Martin Čapek

Lampy

Dobrý den,
můžete být rádi, že máte alespoň nějaké lampy... V ulici Hlavní od Houbové ( především v průchodu lesem ) lampy nejsou a jsou to celkem dobrodružné cesty od autobusu domů.
Nedalo by se s tím také něco udělat ve spolupráci s Horními Jirčanami, kterým náleží také kus této silnice?

Váš budoucí obyvatel

osvětlení Houbová - Hlavní Dolní Jirčany

Dobrý den, jak píšete nejhorší úsek lesem je na katastru Horních Jirčan. Obec Psáry nabídne obci Jesenici finanční spoluúčast, pokud by se rozhodli veřejné osvětlení v ul Houbová na svém katastru realizovat.
Rozpočet na veřejné osvětlení v ul. Hlavní v úseku od hranice katastru po ul. Vysoká v délce 770 m je cca 700 tis. Kč. Bohužel, takto vysokou investici do veřejného osvětlení obec není schopna z rozpočtu vyčlenit.
Možné je ještě vstoupit v jednání s firmou Rogi, která na rohu ul. Houbová v Horních Jirčanech bude stavět novou restauraci a penzion a jistě bude mít plochy parkoviště a komunikace osvětleny. Pokud by se obec s nimi dohodla a obec Jesenice neměla námitky, dali by se cca 3 lampy umístit alespoň do nejhoršího úseku v lese.
Sedláková, správa majetku