Metodika zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách

Směrnice Obce Psáry
1/2017
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu