Zastavení pořízení změny č. 7 územního plánu obce Psáry

Číslo jednací: 
25/3-2016
Text usnesení: 

Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:

I. z a s t a v u j e
S odkazem na §6 odst. 5 písm. a) a § 44 zákona č. 183/2006 Sb., s ohledem na hydrogeologické posouzení zvažované stavby ČOV pro Horní Jirčany, pořízení Změny č. 7 ÚP sídelních útvarů Psáry a Dolní Jirčany.

Hlasování
ZastupitelHlas
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
neucast
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
neucast
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
neucast
Hlas: 
pro
Výsledek: 
schváleno