Souhlas se zrušením svazku obcí Pražského jihovýchodního regionu a Svazku obcí pro dopravu

Číslo jednací: 
29/3-2016
Text usnesení: 

Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:

I. s c h v a l u j e
Za Obec Psáry, IČ 00241580, se sídlem Pražská 137, Psáry, PSČ 252 44 Milana Váchu, starostu jako zástupce na zasedání valné hromady svazku obcí „PRAŽSKÝ JIHOVÝCHODNÍ REGION“, IČ 70539987, se sídlem Budějovická 303, Jesenice, PSČ 252 42, pro účely volby orgánů tohoto svazku, rozhodnutí o zrušení tohoto svazku obcí s likvidací a jmenování (určení) likvidátora.

II. s o u h l a s í
Se zrušením svazku obcí „PRAŽSKÝ JIHOVÝCHODNÍ REGION“, IČ 70539987, se sídlem Budějovická 303, Jesenice, PSČ 252 42 s likvidací.

III. s c h v a l u j e
Za Obec Psáry, IČ 00241580, se sídlem Pražská 137, Psáry, PSČ 252 44 Milana Váchu, starostu jako zástupce na zasedání valné hromady svazku obcí s názvem „SVAZEK OBCÍ PRO DOPRAVU V PRAŽSKÉM JIŽNÍM REGIONU“, IČ 01352555, se sídlem Budějovická 303, Jesenice, PSČ 252 42, pro účely volby orgánů tohoto svazku, rozhodnutí o zrušení tohoto svazku obcí s likvidací a jmenování (určení) likvidátora.

IV. s o u h l a s í
Se zrušením svazku obcí „SVAZEK OBCÍ PRO DOPRAVU V PRAŽSKÉM JIŽNÍM REGIONU“, IČ 01352555, se sídlem Budějovická 303, Jesenice, PSČ 252 42 s likvidací.

Hlasování
ZastupitelHlas
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
neucast
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
neucast
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
neucast
Hlas: 
pro
Výsledek: 
schváleno