Smlouva o zřízení věcného břemene

Číslo jednací: 
34/3-2016
Text usnesení: 

Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:

I. s c h v a l u j e
Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Obcí Psáry (oprávněná) a Marií Faixovou (povinná) na pozemku p.č. 343/75 k.ú. Dolní Jirčany. Věcné břemeno je zřizováno bezúplatně.

II. p o v ě ř u j e
Starostu Milana Váchu podpisem smlouvy.

Hlasování
ZastupitelHlas
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
neucast
Zastupitel: 
Hlas: 
proti
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
neucast
Zastupitel: 
Hlas: 
proti
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
neucast
Hlas: 
pro
Výsledek: 
schváleno