Projektová dokumentace Nová škola pro Psáry a Dolní Jirčany – pověření rady obce

Číslo jednací: 
31/3-2016
Text usnesení: 

Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:

I. p o v ě ř u j e
Radu obce k podání výzvy zhotoviteli spol. RAP partners s.r.o. nyní SOA architekti s.r.o., IČ 28495471 k plnění části díla dle čl. IV, odst. 1., písm. d) – f) Smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace na akci „Nová škola pro Psáry a Dolní Jirčany“.

Hlasování
ZastupitelHlas
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
neucast
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
neucast
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
neucast
Hlas: 
pro
Výsledek: 
schváleno