Předložení návrhů č. 89 a č. 90 na pořízení nového územního plánu obce Psáry se stanoviskem pořizovatele

Číslo jednací: 
26/3-2016
Text usnesení: 

Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:

V souladu s §46, odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (stavební zákon) rozhodlo celkem o 2 návrzích na pořízení územního plánu obce Psáry dle přílohy č. 1 takto:

  1. b u d e  p r o j e d n á v á n o
    2 návrhy v rámci pořizování Územního plánu Psáry podle zákona č. 183/2006 Sb. uvedených pod poř. č. 89 a 90 v příloze č. 1 tohoto usnesení;
Hlasování
ZastupitelHlas
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
neucast
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
neucast
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
neucast
Hlas: 
pro
Výsledek: 
schváleno