Kamerový systém – souhlas se záměrem realizace projektu kamerový systém Dolnobřežansko

Číslo jednací: 
32/3-2016
Text usnesení: 

Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:

I. s c h v a l u j e
Záměr uzavřít smlouvu o sdružení veřejných zadavatelů na akci obecní kamerový dohlížecí systém v rámci Dolnobřežanska

Hlasování
ZastupitelHlas
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
neucast
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
neucast
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
proti
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Výsledek: 
schváleno