3. rozpočtové opatření na rok 2016

Podklady pro jednání: 
13. 3. rozpočtové opatření na rok 2016
Číslo jednací: 
33/3-2016
Text usnesení: 

Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:

I. s c h v a l u j e
3. rozpočtové opatření obce Psáry na rok 2016 – navýšení o 3.912.684,67 Kč.

Hlasování
ZastupitelHlas
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
neucast
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
neucast
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
neucast
Hlas: 
pro
Výsledek: 
schváleno