Akce v roce 2019

8.9.2019 proběhl na psárském hřišti první ročník Psárské proudnice - soutěž požárního sportu mládeže. Naši mladí hasiči...

Velké poděkování patří všem, kteří se podíleli  v  sobotu 7. 9. 2019 na osmém ročníku akce Pohádkový les. Děti...

A takové to v úterý 3. 9. 2019 bylo! Kompletní fotogalerie. Slavnostní atmosféra se přímo zhmotnila ve snímcích...

Patnáctikilometrový pochod podél Záhořanského potoka až do Davle

Výlet na zámek Sychrov a návštěva Galerie českého granátu v Turnově