Rekonstrukce ulice Psárská - uzavírka

Děkuji OU, že s předstihem informuje o připravované rekonstrukci ulice Psárská. Jelikož se jedná o dlouhodobou (možná až roční) uzavírku, která podstatně ovlivní život poloviny obce, je dobré, aby se o této záležitosti začalo diskutovat co nedříve i s ohledem na špatnou zkušenost s rekonstrukcí mostku v ulici Kutná.

Z mapy uveřejněné v Psárském zpravodaji vyplývá, že bude zřejmě uzavřená Psárská ulice od příjezdu od Jílového již před návsí v Psárech, čímž by byla znemožněna možnost využívat pro objížďku zrekonstuovaný mostek v Kutné a do Jesenice bychom museli jezdit přes Jílové, neboť jiná cesta se nenabízí. Otázka také je, jak by v této situaci byl vyřešen výjezd z ulice Pod Vápenkou, který obsluhuje velkou část nové zástavby v Psárech. Zaregistroval jsem ve zpravodaji, že obec se bude moci vyjadřovat k navrženým objízdným trasám až po ukončení výběrového  řízení Středočeským krajem, přesto bych byl rád, kdyby se rozproudila diskuse mezi obyvateli tak, aby připomínky OU odrážely co nejpřesněji názory lidí z postižené části obce. Já za sebe navrhuji, aby byla každopádně zachována možnost využití mostku v Kutné jako jediné smysluplné objížďky a cesty do Prahy/ či Jesenice. Otázka je, jestli se má vůbec v této fázi stavět kruhový objezd v Psárech - před prodejnou Laguna.

stavební povolení

Dobrý den pane Staňku,

kruhový objezd na návsi v Psárech je součástí společného stavebního povolení a jeho stavbě se nelze vyhnout.

S pozdravem

R. Jašková

Dobrý den, ještě bych trochu

Dobrý den,

ještě bych trochu doplnil kolegyni. Rekonstrukce Pražské / Psárské je dílem středočeského kraje a jemu také náleží zajištění dopravní obslužnosti, resp. objízdných tras. Jedná se o rozsáhlé dílo, zahrnující především rekonstrukci mostu u Rubínu pro zvýšení průtočnosti potoka, celého úseku vozovky od obecního úřadu až po psárskou náves včetně úpravy křižovatky Kutná / Jílovská / Psárská, která je rovněž součástí projektu a nemá smysl ji odkládat, jen by se tím rozkopanost Psár více protáhla.

Cesta přes Libeř jako objízdná trasa je v plánu od začátku, proto byl most v Kutné rekonstruován "již loni" (ano, víme jak to dopadlo a můžeme jen doufat, že tentokrát to dopadne lépe). 

Jen pro doplnění - opět došlo na posun termínu otevření obálek.

S pozdravem
Vít Olmr