Aktuality

Havárie vody na sídlišti Štědřík

Upozorňujeme občany na havárii vody na sídlišti Štědřík. Jedná se o prasklé potrubí v hloubce cca 3m. Zaměstnanci VHS jsou na místě a závadu odstraňují. Pokud to bude možné a nenastanou komplikace, poteče voda ještě dnes. Cisterny jsou zajištěny a budou projíždět celou oblastí napojenou na vodu z vrtů Tondachu.

Jak jsme volili v naší obci

Výsledky II. kola volby prezidenta republiky

Nalezen pes - již vrácen majiteli

 

Dnes 21.1.2013 v 8.50 hod. odchytila hlídka OP Jesenice v ulici Na Vysoké Dolní Jirčany pejska- kříženec jezevčíka - viz příložené fotografie - s modrým obojkem bez id. známky.

Pejsek byl umístěn do záchytného kotce v obci Psáry-Dolní Jirčany.

Ztracený bígl - již nalezen

V sobotu 19. 1. se zaběhl pes - bígl. Jmenuje se Hugo, ale moc na to neslyší :-)

Má obojek, ale není na něm bohužel tel. číslo. Je čipovaný.

Prosíme nálezce, volejte na OÚ, případně 602 754 534 - předáme kontakty na majetele.

Změna úředních hodin na Úřadu práce ČR

Změna úředních hodin s účinností od 1.2.2013 - viz příloha

II. kolo volby prezidenta republiky

II. kolo volby prezidenta republiky se koná ve volební místnosti na Obecním úřadě Psáry, Pražská 137, Psáry ve dnech:

- pátek 25. ledna 2013 od 14 h do 22 h

- sobota 26. ledna 2013 od 8 h do 14 h

Hlasovací lístky budou k dispozici ve volební místnosti! Volit mimo trvalé bydliště lze pouze s voličským průkazem.

Jak jsme volili

Výsledky 1. kola volby prezidenta v obci Psáry:

1. Karel Schwarzenberg - 41,76 % (710 hlasů)

2. Miloš Zeman             - 19,59 % (333 hlasů)

3. Jan Fischer               - 12,41 % (211 hlasů)

Celý opis výsledku hlasování naleznete v příloze.

Oznámení o místě a termínu konání voleb prezidenta ČR

 

Volby prezidenta se konají v pátek a sobotu 11. a 12. ledna 2013.

V případě, že postoupí do druhého volebního kola více kandidátů, což je velice pravděpodobné, bude se druhé kolo volby prezidenta konat 25. a 26. ledna. 2013

První i druhé kolo proběhne v pátek od 14:00 do 22:00 hodin a sobotu od 8:00 do 14:00 hodin.

Místo konání voleb: volební místnost na obecním úřadě Psáry, Pražská 137, Psáry

Přečtete si v Psárském zpravodaji

Co nás čeká v roce 2013  ……..     str. 9-11

 • Nová základní škola - zahájení projekčních prací
 • Kruhový objezd Dolní Jirčany
 • Položení asfaltového povrchu v ul. U Nádržky
 • Rekonstrukce ulice Hlavní
 • Úprava centra obce Psáry.Úprava památníku
 • Projekt centra návsi v Dolních Jirčanech
 • Chodník v ulice Kutná
 • Generel splaškové kanalizace
 • Beach volejbal
 • Pobytová louka Štědřík
 • Úprava školního hřiště............
  http://psary.cz/sites/default/files/zpravodaj/2012/psarskyzpravodaj2012-12web.pdf

POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD 2013

 

Usnesením zastupitelstva obce Psáry č. 60/9-2012 konaného 12.12.2012 se výše cen za svoz komunálního odpadu v obci dle Obecně závazné vyhlášky č.7/2006 NEMĚNÍ.

Vánoční přání

Krásné prožití vánočních svátků a do nového roku hodně zdraví, pohody a spokojenosti

přeje za vedení obce

Vlasta Málková
místostarostka

Hnědý labrador

Nalezen hnědý labrador - info na policii Jesenice.

NABÍDKA NA ODPRODEJ VYŘAZENÉHO MAJETKU OBCE

 

Obec  Psáry na základě usnesení rady obce č. 176/30-2012 ze dne 10.12.02012 zveřejňuje záměr obce prodat následující nepotřebný movitý majetek:

1)radlice na sníh

2)rotační koště vč. upínacího zařízení - pro Multicar 25, stáří min. 10 let.

3)sekačka na trávu Stiga Park 12 –  rok výroby  1995, motor při zátěži nemá výkon

Uzavření úřadu pro veřejnost

Dne 21. 12. 2012 (pátek) a 31. 12. 2012 (pondělí) bude obecní úřad pro veřejnost UZAVŘEN.

Vydávání občanských průkazů při volbě prezidenta republiky

Vydávání občanských průkazů v den voleb pro potřeby občanů, kteří chtějí využít volebního práva, bude zajištěno Správním odborem MÚ Černošice na adrese: Podskalská 19, Praha 2, 1. patro, takto:

11.1.2013 a 25.1.2013 (pátek) -  14.00-22.00 h

12.1.2013 a 26.1.2013 (sobota) -  8.00-13.30 h

- viz příloha.

 

 

Úřad práce dne 31.12.2012 UZAVŘEN!

 

Dne 31. 12. 2012 bude z technických důvodů uzavřeno Kontaktní pracoviště Úřadu práce České republiky pro Prahu-západ, sídlem Kartouzská 4, Praha 5, veškeré potřebné záležitosti je nutné vyřídit do pátku 28. 12. 2012 – konec úřední doby je ve 13,00 hodin.

Provoz sběrného dvora

Dne 26. 12. 2012 bude sběrný dvůr uzavřen.

Omezení provozu MěÚ Černošice dne 31. 12. 2012

Dne 31.12. 2012 bude z technických důvodů omezen provoz Městského úřadu Černošice, Podskalská 19, Praha 2.

Uzavření knihovny

V uvedených dnech bude knihovna uzavřena:

ÚT  4. 12. 2012

ÚT 11. 12. 2012

ČT 27. 12. 2012

Zábor chodníku v ul. K Lůžku ve dnech 26. 11. - 3. 12. 2012

Ve dnech 26. 11. - 3. 12. 2012 dojde z důvodu stavebních prací k záboru chodníku v ul. K Lůžku (cca 40 m od křižovatky s ul. Horní), k.ú. Dolní Jirčany..

Zúžení komunikace - výkopové práce v ul. Horní ve dnech 26. 11. - 3. 12. 2012

Z důvodu výkopových prací dojde ke zúžení komunikace v ul. Horní, naproti pozemku p.č. 317/2 v Dolních Jirčanech.

Textová část k návrhu změny č. 5 ÚPnSÚ Psáry a Dolní Jirčany

Textová část k návrhu změny č. 5 ÚPnSÚ Psáry a Dolní Jirčany - příloha k veřejné vyhlášce zveřejněné na úřední desce

Výzva zájemcům o prodej na Vánočních trzích

Vánoční trhy 8.12. na Štědříku na prostranství U 2 Nervů

Podnikatelé ze Psár a Dolních Jirčan, kteří máte zájem prodávat svoje zboží na vánočních trzích, přihlaste se na e mail : malkovaatpsary [dot] cz . Uveďte prosím jaké zboží chcete nabízet.

PONDĚLÍ 5. 11. od 17 h. - veřejné projednání návrhu změny č. 5 ÚPnSÚ Psáry a Dolní Jirčany

V pondělí 5. 11. 2012 od 17 hod. proběhne veřejné projednání návrhu změny č. 5 ÚPnSÚ Psáry a Dolní Jirčany. Veškeré podklady najdete zde
Toto veřejné projednání neslouží k podávání návrhů vlastníků nemovitostí na změnu územního plánu.

Uzavření knihovny

Dnes 30. 10. 2012 bude knihovna uzavřena.

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY VODY

 

Dne 7. 11. 2012 od 9.00 do 12.30 h bude přerušena dodávka pitné vody v oblasti: Obec Psáry, Dolní Jirčany, průmyslový areál v Horních Jirčanech ulice Jesenická.

Odchycen pes - vrácen majiteli

21.10.12 v 10.00 byl v Dolních Jirčanech ul.  U Sv. Jána odchycen hnědý pejsek , vypadá, že je slepý. Pes byl umístěn do našeho kotce.

Našel se pejsek

Odchycený pejsek je umístěn v kotci v Jesenici. Pejsek je zde velmi nešťastný, stýská se mu po pánovi. 

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje

Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje se konají: v pátek dne 12.10.2012 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a v sobotu dne 13.10.2012 od 8,00 hodin do 14,00 hodin. Místem konání voleb je volební místnost na qbecním úřadě Psáry, Pražská 137, 252 44 Psáry

Vydávání OP v době voleb

V souvislosti s konáním voleb do zastupitelstva Středočeského kraje ve dnech 12. 10. 2012 – 13. 10. 2012 bude zajištěno vydávání občanských průkazů pro potřeby občanů, kteří hodlají využít svého volebního práva.

Nalezený pes jezevčík

V 18.00 byl odchycen pes-fena jezevčíka v ulici Kutná 72 Psáry. Pes umístěn do kotce.

CZECH POINT

V pondělí 8. 10. nebude k dispozici CZECH POINT.

5. změna ÚPnSÚ Psáry a Dolní Jirčany- přílohy k veř. vyhlášce

přílohy k veř. vyhlášce

Žádost k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Žádost k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku ČEZ Distribuce, a.s. a to v období vegetačního klidu do 15. 11. 2012

V pondělí 24. 9. 2012 nebude k dispozici CZECH POINT.

V pondělí 24. 9. 2012 nebude k dispozici CZECH POINT z důvodu školení pracovníků ke krajským volbám.

Částečná uzavírka komunikace č. II/105, Dolní Jirčany

Z důvodu opravy bude ve dnech  od 20. 9. do 30. 9. částečně uzavřena komunikace č. II/105.

Jedná se o úsek od kruhového objezdu (směr Jesenice – Jílové u prahy), který navazuje na nově vybudovanou komunikaci, končící cca 350 metrů před vjezdem do Dolních Jirčan, včetně esíčka, přes křižovatku k Tondachu až k semaforu v Dolních Jirčanech.

Vypnutí el. energie Psáry

Dne 11. 10. 2012 v době od 8 - 15.00 h dojde k vypnutí celé TS a okolí:  Psáry - RD u hřbitova, Muška, Ústav.

Pohádkový les poprvé v Dolních Jirčanech

Ráda bych touto cestou poděkovala všem spoluorganizátorkám, které v průběhu několika měsíců věnovaly většinu svého volného času přípravě akce Pohádkový les, a jejich rodinám za podporu. Zároveň děkuji pohádkovým postavičkám, které působily opravdu věrohodným dojmem, a na svých stanovištích strávily celý den od časného rána až do večera.

Ve fotogalerii si můžete prohlédnout fotky z průběhu celé akce.

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny Psáry

Dne 1. 10. 2012 dojde k vypnutí celé TS a okolí: U prodejny, U kasáren, Ve Stráži a Ve Stráži atyp. v době od 11 h do 15 h.

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

Dne 26. 9. 2012 v ulici Ke Kukaláku v Dolních Jirčanech od 8 h do 11 h bude přerušena dodávka elektřiny.

Informativní schůzka pro dobrovolníky

Dobrý den, srdečně zveme na informativní schůzku všechny dobrobolníky, kteří jsou přihlášeni na akci POHÁDKOVÝ  LES. Schůzka se uskuteční v pondělí 27.8.2012 ve škole v Dolních Jirčanech.

Od 17 hod se budou půjčovat masky a probírat postup práce na stanovištích. Kdo má masky, vezměte je prosím s sebou. 

V 18,30 .. HLAVNÍ PORADA  ....  účast všech masek je nutná.

Našel se pejsek

Dne 21.8.2012 byl v ul. V Třešňovce v Dolních Jirčanech v dopoledních hodinách odchycen pes. Je umístěn v kotci obce, informace na tel. 602754834, 602754820

Přerušení dodávky elektřiny

Oznamujeme přerušení dodávky elektřiny na adrese:

Psáry - Štědřík, ul. V Třešňovce dne 6. 9. 2012 od 8 - 12 h

Uzavření knihovny

Knihovna bude v těchto dnech uzavřena:

16. 8. 2012 - čtvrtek

30. 8. 2012 - čtvrtek

Uzavření vody na sídlišti Štědřík

Zítra tj. 14.8 12 nepoteče z důvodu realizace nových vodovodních přípojek v době od 7 – 14 hod voda na sídl. Štědřík.

Odchycen pejsek - vrácen majiteli

V 15:00 hod. v ulici Hlavní v Dolních Jirčanech byl odchycen pejsek. Odchycený pes byl bez zjevného zranění umístěn do kotce Obecního úřadu Psáry. Majitel může kontaktovat Obecní policii Jesenice - 241 931 809, 775 775 978

CZECH POINT

Ve dnech 23. - 27. 7. 2012 nebude k dispozici Czech Point.

Oprava ulice Kutná - úplná uzavírka komunikace od 1. - 12. 8. 2012

Z důvodu opravy komunikace dojde ve dnech 1.8. – 12.8. k úplné uzavírce ulice Kutná. 

Uzavření knihovny

KNIHOVNA BUDE V TĚCHTO DNECH UZAVŘENA:
10. 7. 2012 - ÚTERÝ
17. 7. 2012 - ÚTERÝ
24. 7. 2012 - ÚTERÝ
26. 7. 2012 - ČTVRTEK

UPOZORNĚNÍ pro žadatele o dávku státní sociální podpory přídavek na dítě

V letošním roce nebude rozesílán hromadný předtisk pro prodloužení žádostí o tuto dávku.