Mgr. Daniel Kohout, ředitel ZŠ Amos

Pokud jste neměli možnost zúčastnit se pondělního setkání s novým ředitelem, níže naleznete jeho profesní představení. Děkujeme všem, kteří se debaty zúčastnili, za příjemnou atmosféru a konstruktivní přístup!

Mgr. Daniel Kohout

Vysokoškolské vzdělání jsem získal na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity pro učitelství fyziky, technické výchovy a informatiky. V průběhu svých zaměstnání jsem absolvoval řadu dalších různých vzdělávacích programů, kurzů, školení a seminářů. Mimo hlavní zaměstnání jsem si vyzkoušel práci i v jiných subjektech (např. jako lektor IT seminářů pro dospělé, správce počítačové sítě, webový administrátor či spolupracovník pro výzkum trhu a veřejného mínění). 

Již během studia jsem působil na základní škole v Sušici jako učitel informatiky a tělesné výchovy. Po těchto úvodních zkušenostech jsem nastoupil na velkou sídlištní školu v Praze, kde jsem pracoval jako učitel fyziky, informatiky, tělesné výchovy, pracovních činností a třídní učitel. Mimo vzdělávání žáků jsem získal zkušenosti s pořádáním a vedením mimoškolních akcí, přípravou sportovních kurzů a škol v přírodě. V následujícím období jsem se stal zástupcem ředitele školy, což poněkud změnilo těžiště mé práce (řízení a koordinace spolupracovníků, zpracování plánů, koncepcí, výkazů a další dokumentace, komunikace a externí vztahy školy atd.). 

V roce 2009 jsem začal pracovat jako koordinátor na stavbě nové základní školy v Říčanech. Zpracoval jsem koncepci základního školství ve městě, připravoval logistické, administrativní a personální zázemí, podílel se na nastavování provozních procesů nově vznikající organizace. V roce 2010 jsem se stal ředitelem Základní školy u Říčanského lesa a odpovídal za chod školy ve všech oblastech. V nově vzniklé organizaci jsem zabezpečil personální obsazení školy a řídil pracovníky, dohlížel na plnění koncepce, odpovídal za odbornou úroveň a rozvoj výchovně-vzdělávací práce, zajišťoval materiálně-technické podmínky školy a efektivnost využívání finančních prostředků. Počet žáků rostl skokově každým rokem a během mého působení tak vyrostla jedna z největších škol v okrese Praha - východ.

V posledních třech letech jsem přenesl zodpovědnost na sebe a vybudoval vlastní malou společnost. Těžiště její činnosti spočívá v poskytování spedice, účetních služeb a konzultačním servisu se specializací na příspěvkové organizace. Doplňující aktivitou je pak koučink a komplexní poradenství ředitelům školských zařízení pro výkon jejich funkce.

Od 1. 8. 2017 jsem jmenován ředitelem Základní školy Amos, kde bych chtěl zúročit svých 13 let zkušeností z vykonávání učitelské profese a směřovat školu k poskytování kvalitního vzdělávání v přátelské a nekonfliktní pracovní atmosféře, kde se žáci a vyučující vzájemně respektují, škola je baví a rádi do ní chodí, rodiče mají vždy dostatek informací a možnost podílet se na dění ve škole. Nejsem vyhraněným zastáncem určitého pedagogického směru, důraz kladu na to, aby se vyučovalo zajímavě, pro žáky přitažlivěji, s využitím vhodných metod a učebních stylů. Podporuji komplexní vzdělávání, které má být nadřazeno encyklopedickému pojetí učení a bezmyšlenkovému memorování. Je pro mne navíc důležité, aby škola byla pro žáky nejen vzdělávací institucí, ale i místem, kde se dá podnikat spousta zajímavých věcí. Jedinečnou příležitost pro rozvoj školy spatřuji v plánovaném rozšíření kapacity o druhý stupeň a přesunu do nové školní budovy.

Kontaktovat mě je možné na e-mailové adrese kohoutatpsary [dot] cz nebo telefonním čísle 725 850 911. V průběhu letních prázdnin bude také zprovozněn nový školní web www.zsamos.cz, kde bude postupně zveřejňováno maximum informací.

S přáním pohodových prázdnin Mgr. Daniel Kohout

Komentáře

Věk?

V článku mi chybí jedna základní informace a to věk pana ředitele.

Životně důležitá informace!

Životně důležitá informace!