Druhé setkání klubu

 Pozvánka na druhé setkaní v klubu seniorů, které se koná 12.2. od 14 do 16:30 hodin v Mozaice na Štědříku.
Čeká na vás malé občerstvení, plánování kroužků, výletů, přednášek atd. Dle zájmu různé hry atd.

V případě dotazů kontaktujte paní Václavu Vocáskovou na čísle 731 511 248