Výzva majitelů poškozených vozidel v Psárech

V jednom z letních víkendů z pátku na sobotu došlo v ulicích Ve Stráži, Na Vápence a na dvou soukromých pozemcích k poškození automobilů několika různých vlastníků (včetně auta jednoho invalidy s průkazem ZTP a jedné dobročinné organizace), čímž vznikla škoda nikoliv malého rozsahu. Ještě než majitelé aut předají kamerové záznamy z některých aut a pozemků Policii ČR k šetření, dávají majitelé po vzájemné dohodě autorům poškození touto cestou možnost se ozvat poškozeným a domluvit si s nimi formu a způsob odškodnění.

Kontakty na majitele jsou: Emaily: dustojneatgmail [dot] com nebo lagunafestatepoxy [dot] cz
Mobily: 736 251 988 nebo 724 596 438