Rekonstrukce mostku v Kutné

Dnes opět proběhl pravidelný kontrolní den na stavbě rekonstrukce mostu v Kutné ulici v Psárech, kde se řešil termín dokončení a zprůjezdnění mostu. Vzhledem k tomu, že investorem stavby je Středočeský kraj nenáme moc možnost průběh stavby ovlivnit, nicméně z úst stavbyvedoucího se nám dostalo ujištění, že ve druhé polovině února bude most provizorně zprovozněn pro osobní automobily v jednom pruhu. Celá stavba bude dokončena do dubna. Středočeský kraj se dále snaží celou stavbu urychlit.

Komentáře

Pokud dobře počítám, tak

Pokud dobře počítám, tak oprava bude trvat 7 měsíců, zadaří-li se!!! Bez tohoto mostku to ještě nějak přežijeme, ale až se začně opravovat mostek na hlavní ulici u Rubínu, tak to se máme na co těšit. S tímto tempem to bude trvat rok či ještě déle. Možná by bylo dobré, kdyby obec s předstihem informovala, co nás čeká a jaká opatření se chystají...

Selhání obce v zastupování zájmů občanů

Je to přesně jak píšete, oprava mostku u Rubínu bude podstatně problémovější. Obec se stále vymlouvá, že není investorem stavby a proto nemůže realizaci a termín jejího dokončení ovlivnit. Ve skutečnosti obec v rámci přípravy stavby měla jednozančně možnost klást si podmínky z pohledu objízdných tras, provizorních opatření, urychlení stavebních prací pomocí směnného provozu a práce o svátcích, dnech pracovního volna a pracovního klidu apod. Stejně tak, bylo hned od počátku zjevné, že harmonogram komplexní demolice, odvodňovacích opatření a následné stavby zcela nového mostku nejde bez zvláštních opatření zvládnout v původně stanoveném termínu v zimních klimatických podmínkách a to obec měla připomínkovat, již od počátku. Dle mého obec zcela selhala ve svém základním poslání, kterým je zastupovat zájmy svých občanů. Ono je to také nepochybně tím, že dělat si fotky u mostku a psát PR články, nikoho moc nechytne. To u takové stavby školy, to jiný politický tahák...

Re: Selhání

Dobrý den, K mostku jsem toho již napsal tolik, že nemá smysl vše dokolečka opakovat. Původní harmonogram byl technologicky zvládnutelný. Nebylo co připomínkovat. Oficiální stížnost šla na kraj v momentě, kdy stavební firma vybraná krajem zmíněný harmonogram nedodržovala. Stejně tak jsme apelovali na co možná nejkratší výstavbu a dopady dopravních omezení při rekonstrukci II/105. Velmi mne zaujalo vaše přirovnání ke stavbě nové školy. Pokusím se odpovědět dvěma otázkami. Na dálnici D1 v úseku 90 km -104 km došlo k výraznému zpoždění. Za zpoždění nese zodpovědnost: a) Ministerstvo dopravy b) Ředitelství silnic a dálnic (organizace zřízená MD) – investor stavby c) Konsorcium stavebních firem realizujících stavbu d) Starosta obce Úsobí Nápověda: Dálnice a silnice první třídy v ČR vlastní a spravuje ŘSD. Silnice 2. a 3. třídy vlastní a spravují kraje. Místní komunikace vlastní a spravují zpravidla města a obce. Druhá otázka: Za hypotetické zpoždění stavby školy nese zodpovědnost: a) Ministerstvo školství b) Obec Psáry – investor stavby c) PKS stavby a.s. – firma realizující stavbu školy d) Ředitel školy S kolegy starosty máme nespočet příkladů, kdy se kritika snáší na naše hlavy za investice realizované státem nebo VÚSC. Bohužel to nemá řešení, neboť kritika se vznáší vždy na nejbližším možném místě a to bez ohledu na věcnou podstatu a je úplně jedno, co se píše na informačních tabulích, umístěných u všech staveb (investor, zodpovědná osoba atd.).

Dobrý den pane starosto,

Dobrý den pane starosto, děkuji Vám za Vaší odpověď, již první věta Vaší odpovědi jasně ukazuje co si myslíte a jak se stavíte k obdobným připomínkám občanů, které zastupujete. Trochu arogantně, že? Nicméně pojďme se vrátit raději k věcné rovině. Pokud jste toho tedy, již tolik o mostku napsal, že je Vám zatěžko to "dokolečka" opakovat, prosím tedy poníženě o odkazy na Vaše články, abych si je mohl přečíst a poučit se tak. Ve zbytku Vaší reakce toho již moc není, respektive nic k tomu, co jsem psal já ve svém příspěvku. Vaše tvrzení, že v rámci přípravy stavby jste jako zástupce obce neměli co připomínkovat a že všechno bylo v pořádku, je pro každého, kdo se někdy účastnil přípravy stavby a jejího povolování více než usměvné. Jinak děkuji, za názorný výklad ohledně vlastnictví a správy komunikací v ČR a informačních tabulích na stavbách apod. Tyto systémy mi jsou však velmi dobře známy a nikdy bych si nedovolil napsat kritický příspěvek, pokud bych nebyl obeznámen s možnostmi obce ovlivnit přípravu a realizace stavby jiného invstora, než je obec, jestliže tato stavba ovlivňuje dopravní situaci v obci a dopravní dostupnost některých částí obce. Závěrem tudíž pane starosto již pouze mé konstatování, že můj názor, že obec při zastupování zájmů občanů obce ve své roli selhala a nezafungovala jak měla. Samozřejmě v rámci špatně připravené a špatně probíhající stavby s nedostatečnými náhradními dopravními řešeními, již toho moc obec neudělá. Příjemný den

RE: Dobrý den

Dobrý den pane Illetško, Popis byl na FB i v Psárském zpravodaji. Abyste neměl dojem, že se Vám nechci věnovat, tak jsem se teď obrátil na Středočeský kraj. Zástupce investora (TDI) ing. Heráf je na tlf: 739327230 připraven Vám popsat, kde nastal problém, že se obec snažila, urgovala, ale že to skutečně není chyba/pasivita/selhaní obce. Hezký zbytek dne.

Re: Pokud dobře

Dobrý den pane Staňku, Stejně jako kraj, tak i my doufáme, že realizovat bude firma slušná, která dodrží plánovaný harmonogram. Až kraj vybere vítěze veřejné zakázky a dojde k podpisu smlouvy, bude závazný harmonogram znám. Ten zde také uveřejníme.