Nové smlouvy na vodu a kanalizaci

Občané, kteří dosud nemají uzavřenu smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod s novým provozovatelem vodohospodářské infrastruktury, tedy Technické služby Dolnobřežanska s.r.o. by je v těchto dnech měli již mít ve svých schránkách. Technické služby prosí o jejich podpis a zaslání (v písemné či elektronické podobě) do Vestce na adresu Na Průhoně 159, Vestec či e-mailem na yvona [dot] keslovaattsdb [dot] cz Rovněž je možné podepsané papírové smlouvy nechat na našem obecním úřadě.

Komentáře

Nové smlouvy na vodu a kanalizaci

Dobrý den,

na budově obecního úřadu, vlevo od hlavního vchodu jsme zřídili poštovní schránku, do které je možné vhazovat korespondenci určenou pro Technické služby Dolnobřežanska (smlouvy, odečty vodoměrů a podobně).