Skončila platnost loňských známek pro svoz komunálního odpadu

Připomínáme, že platnost známek pro rok 2018 na svoz komunálního odpadu již skončila a kdo si nevylepí novou známku, tomu již v pondělí 11. 3. nebude vyvezena popelnice. Kdo ještě nemá odpady zaplaceny může tak učinit na obecním úřadě v úředních hodinách. Nově lze platbu za komunální odpad provádět i pomocí platebních karet.

Od pondělí 18. 3. 2019 si mohou občané Psár a Dolních Jirčan opět objednat svoz bioodpadu . ten od letošního roku organizuje obevní úrad a smlouvu lze uzavřít přímo na obecním úřadě v Psárech, kde si rovněž vyzvednete známku, kterou je třeba vylepit na popelnici. Nově lze platbu za komunální odpad provádět i pomocí platebních karet.  Více ZDE

Rekonstrukce ulice Na Vápence – projektová dokumentace

Na základě několika jednání s občany byla doplněna projektová dokumentace, která bude předložena Stavebnímu úřadu v Jesenici. Obec nechala zadat studii, která by vyšla vstříc části obyvatel, žijících v této i navazujících ulicích, kteří se obávali budoucího zhoršení bezpečnosti. Projekční firmou byla navržena změna přednosti v celé lokalitě. Nově návrh zavádí přednost zprava. Křižovatky budou plnit zpomalovací funkci. Dále je navrženo v celé lokalitě snížení rychlosti (Zóna 30 km/hod.) a doplněno upozornění na přednost zprava. Jako poslední doplňkové opatření jsou navrženy tři zpomalovací prahy.

V tomto duchu bude podána žádost o stavební povolení. Námitky občanů budou posuzovány stejně, jako dotčených orgánů (zejména Policie ČR). Až následně Stavební úřad Jesenice rozhodne. Nechápejte tedy přiložené soubory jako dokumentaci ke skutečnému provedení stavby.

 

 

Usnadněte si cestování - aplikace lítačka

Aplikace PID Lítačka přináší cestujícím v Praze a Středočeském kraji pohodlný způsob nákupu krátkodobých jízdenek pro cestu veřejnou dopravou v rámci Pražské integrované dopravy (PID) a řadu dalších funkcí.

Svoz domovního odpadu v ulici Kutná a návazných komunikacích

V souvislosti s rekonstrukcí mostu v ulici Kutná dochází ke změně pořadí svozu jednotlivých ulic. Svoz domovního odpadu části Psár za mostem směrem na Libeř (ulice Kutná, U nádržky, V zahradách a další) je nyní svážena jako první od 6.00hodin. Prosíme proto občany, aby své popelnice vystavili před zahájením svozu, ideálně večer před. Děkujeme za pochopení.